Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

Dr Jerzy Grodzicki

Z głębokim żalem i smutkiem  żegnamy zmarłego 26. marca 2021 roku

Dr  Jerzego Grodzickiego

 geologa, speleologa

Odszedł od nas niezmordowany badacz, działacz i organizator, wspaniały towarzysz wypraw jaskiniowych i podwodnych, mistrz wielu pokoleń speleologów.

Od 1975 roku aktywnie działał   w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk o Ziemi, przez wiele kadencji pełniąc funkcje Prezesa i V-prezesa ds. naukowych Zarządu Głównego Towarzystwa.

Był twórcą koncepcji i realizatorem,  jako współautor, autor i redaktor naukowy monumentalnego „Inwentarza Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego”,„Inwentarza Jaskiń Polski” i bazy ”Jaskinie Polski” w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB.

Był członkiem honorowym  Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi .

Od 1955 aktywnie działał w Speleoklubie Warszawskim  PTTK ,  był prezesem  Klubu w latach 1963-1970, był  członkiem honorowym  Klubu.

 W latach 1964-1978 działał w Komisji Speleologii  ZG PTTK , 1974-79  w  Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA (1976-1979 przewodniczący Komisji).

Za wybitne osiągnięcia w speleologii światowej otrzymał w 1973 Złoty Medal Międzynarodowej Unii Speleologicznej.

Członek The Explorers Club.

Rodzinie przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi

informacja o zebraniu 2019

Informujemy o posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, które odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godz.1100 w siedzibie Zarządu Głównego w  Warszawie, ul. Nowolipki 24 suterena 7-8.

Informacja

We wrześniu 2018 r. ukazały się nowe wydawnictwa:

- Jaskinie Wyżyny Olkuskiej tom 1: Jaskinie Dolin Dłubni, Wedonki, Kluczwody, Bolechowickiej i Będkowskiej (uzupełnienia). Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego

- Jaskinie Wyżyny Olkuskiej tom 3: Jaskinie Doliny Szklarki i Doliny Racławki, autorzy Izabela Luty i Adam Polonius, pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego

- Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego Zestawienia i wykazy wydanie II, autor Jerzy Grodzcki

 

Wydawnictwa jaskiniowe

Zarząd Główny PTPNoZ informuje o wydaniu w sierpniu 2016r. kolejnych 6 tomów wydawnictw jaskiniowych. Znajdują się w nich uzupełnienia lub nowe materiały dotyczące jaskiń karpackich, tatrzańskich i Wyżyny Olkuskiej.

V Konferencja Tatrzańska

W dniach 24-26 września 2015 roku w Zakopanem odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Konferencja zorganizowana była przez Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski naszego Towarzystwa. Wstępem do Konferencji była prezentacja właśnie wydanej publikacji kartograficznej „Atlas Tatr – Przyroda Nieożywiona”. Atlas jest owocem wieloletniej współpracy polskich i słowackich przyrodników. W trakcie Konferencji omawiano nie tylko poszczególne tematy przedstawione na mapach atlasu, ale także ostatnie prace naukowe poświęcone Tatrom.

W pierwszym dniu obrad na sesji „Człowiek i Środowisko” szeroko przedstawiono tematykę ruchu turystycznego i działania Tatrzańskiego Parku Narodowego w pogodzeniu funkcji turystyczno – rekreacyjnej Tatr z zachowaniem walorów przyrodniczych tego unikalnego rejonu. W kolejnych dniach, na dwóch równoległych sesjach „Nauki o Ziemi” i ”Nauki Biologiczne”, omawiano prace naukowe prowadzone na temat środowiska przyrodniczego i klimatu Tatr. Pochodziły one głównie z krakowskiego, warszawskiego i górnośląskiego środowiska naukowego i przy decydującym udziale Tatrzańskiego Parku Narodowego. Część wyników badań przedstawiono w sesji posterowej.

Obrady toczyły się w reprezentacyjnych salach Nosalowego Dworu. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi - prezes dr Jerzy Giżejewski i sekretarz dr Adam Mazurek. O szczegółach tematyki Konferencji można się dowiedzieć na stronie Oddziału Krakowskiego PTPNoZ.

© Copyright - PTPNoZ