Wydawnictwa jaskiniowe

Zarząd Główny PTPNoZ informuje o wydaniu w sierpniu 2016r. kolejnych 6 tomów wydawnictw jaskiniowych. Znajdują się w nich uzupełnienia lub nowe materiały dotyczące jaskiń karpackich, tatrzańskich i Wyżyny Olkuskiej.