Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

Zawiadomienie 2017 r.

Informujemy o posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, które odbędzie się 10 czerwca 2017 r. o godz.1100 w siedzibie Zarządu Głównego w  Warszawie, ul. Nowolipki 24 suterena 7-8.

© Copyright - PTPNoZ