Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

informacja o zebraniu 2019

Informujemy o posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, które odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godz.1100 w siedzibie Zarządu Głównego w  Warszawie, ul. Nowolipki 24 suterena 7-8.

© Copyright - PTPNoZ