Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

Dr Jerzy Grodzicki

Z głębokim żalem i smutkiem  żegnamy zmarłego 26. marca 2021 roku

Dr  Jerzego Grodzickiego

 geologa, speleologa

Odszedł od nas niezmordowany badacz, działacz i organizator, wspaniały towarzysz wypraw jaskiniowych i podwodnych, mistrz wielu pokoleń speleologów.

Od 1975 roku aktywnie działał   w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk o Ziemi, przez wiele kadencji pełniąc funkcje Prezesa i V-prezesa ds. naukowych Zarządu Głównego Towarzystwa.

Był twórcą koncepcji i realizatorem,  jako współautor, autor i redaktor naukowy monumentalnego „Inwentarza Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego”,„Inwentarza Jaskiń Polski” i bazy ”Jaskinie Polski” w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB.

Był członkiem honorowym  Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi .

Od 1955 aktywnie działał w Speleoklubie Warszawskim  PTTK ,  był prezesem  Klubu w latach 1963-1970, był  członkiem honorowym  Klubu.

 W latach 1964-1978 działał w Komisji Speleologii  ZG PTTK , 1974-79  w  Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA (1976-1979 przewodniczący Komisji).

Za wybitne osiągnięcia w speleologii światowej otrzymał w 1973 Złoty Medal Międzynarodowej Unii Speleologicznej.

Członek The Explorers Club.

Rodzinie przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi

© Copyright - PTPNoZ