Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

JASKINIE POLSKI

Witryna Portalu CBDG "Jaskinie Polski" prezentuje aktualny stan wiedzy o jaskiniach, opracowany i stale uaktualniany, na podstawie informacji zgromadzonych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
jaskinie.pgi.gov.pl

ODDZIAŁY TERENOWE PTPNOZ

 

  • Oddział Górnośląski (informacje o sesjach popularno-naukowych, wycieczkach, szkoleniach, pracach własnych i zleconych, także statut PTPNoZ),
    ptpnoz.wnoz.us.edu.pl
  • Oddział Dolnośląski (informacje o sesjach naukowych, harmonogram giełd minerałów i skamieniałości w Polsce)                                     http://facebook.com/ptpnoz.dolnyslask 
  • Oddział Krakowski (informacje o historii PTPNoZ, o konferencjach, w tym Ogólnopolskich Konferencjach „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek")
    home.agh.edu.pl/~ptpnoz/
  • Oddział Pomorski (sesje popularno-naukowe o geologii morza, środowiska regionu pomorskiego, usługi naukowo-badawczych w zakresie geologii i ochrony środowiska)                                                                                                                              www.ptpnozgdansk.pl

GIEŁDY MINERAŁÓW i SKAMIENIAŁOŚCI

© Copyright - PTPNoZ