Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

ODDZIAŁY  TERENOWE

Towarzystwo w chwili obecnej składa się z ośmiu samodzielnych Oddziałów terenowych,  reprezentowanych - jako jedna organizacja zarejestrowana, z osobowością prawną - przez Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.

 

Oddział Dolnośląski

Adres: ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

posiada: Koło Nefryt we Wrocławiu z siedzibą w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Terenowe w Jeleniej Górze, Koło Terenowe w Złotoryi z siedzibą w Muzeum Złota, Koło Ziemia Jaworska w Jaworze

specjalizuje się w: popularyzowaniu i organizowaniu zbieractwa i kolekcjonerstwa eksponatów geologicznych (minerałów, skał i skamieniałości); upowszechnianiu wiedzy geologicznej, przyrodniczej, archeologicznej poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej; organizowaniu terenowych wycieczek przyrodniczych; organizowaniu uczestnictwa swych członków w wystawach-giełdach minerałów, opracowywaniu corocznych, ogólnopolskich harmonogramów wystaw-giełd mineralogicznych; organizowaniu wystaw minerałów ze zbiorów swych członków; prowadzi aktywną współpracę z muzeami przyrodniczymi: Muzeum Geologicznym oraz Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, w którym mieści się siedziba Oddziału, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Złota w Złotoryi, Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Informacja na stronie  http://facebook.com/ptpnoz.dolnyslask

 

Oddział Górnośląski

Adres: ul Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec (pokój 1206)

posiada: Koło Gemmologiczne w Katowicach

specjalizuje się w: organizowaniu sesji popularno-naukowych o tematyce mineralogicznej, gemmologicznej, paleontologicznej; organizowaniu wystaw-giełd minerałów i skamieniałości; organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych w kraju i poza jego granicami; prowadzeniu szkoleń poświęconych ochronie środowiska przyrodniczego regionu, bezpieczeństwu prac górniczych,  problemom geologii i gemmologii, realizacji własnych prac naukowo-badawczych.

Pełna informacja na stronie: ptpnoz.wnoz.us.edu.pl

 

Oddział Krakowski

Adres: Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

posiada: Koło PTPNoZ przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sekcję Nurkowania Swobodnego, Sekcję Taternicką, Sekcję Minerałów, Skał i Skamieniałości (czasowo nieaktywną) oraz bibliotekę;

specjalizuje się w: programowaniu i organizowaniu badań naukowych w rejonach wysokogórskich (Polski i świata) – w tym wysokogórskich parkach narodowych; organizowaniu wypraw w góry wysokie; organizowaniu i wspieraniu działalności dyskusyjnej i wydawniczej z zakresu problematyki ochrony środowiska przyrodniczego; propagowaniu turystyki kwalifikowanej wśród swoich członków i sympatyków.

Pełna informacja na domenie http://home.agh.edu.pl/~ptpnoz/.

 

Oddział Ziemi Lubuskiej

Adres: ul. Stary Rynek 13, 65-067 Zielona Góra
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

specjalizuje się w: w upowszechnianiu wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, wiedzy o środowisku przyrodniczym regionu lubuskiego oraz w realizacji usług naukowo-badawczych w zakresie problemów ochrony środowiska przyrodniczego regionu. Zajmuje się problematyką energii odnawialnej.

 

Oddział Pomorski

Adres: ul. Gdańska 32a 80-518, Gdańsk-Brzeźno
Kontakt:
(58) 343-41-43

specjalizuje się w: upowszechnianiu wiedzy: z zakresu nauk o Ziemi – ze specjalnym ukierunkowaniem na geologię morza, o środowisku przyrodniczym regionu pomorskiego i problemach jego ochrony; organizowaniu wycieczek krajoznawczych oraz realizowaniu usług naukowo-badawczych w zakresie geologii i ochrony środowiska przyrodniczego. Oddział dysponuje własną siedzibą w Gdańsku.

 Pełna informacja na stronie www.ptpnozgdansk.pl

 

Oddział Sudecki

Adres: ul. 1-go Maja 9, 58-300 Wałbrzych
skr. poczt. 227

specjalizuje się w: propagowaniu zbieractwa i kolekcjonerstwa minerałów, skał i skamieniałości; organizowaniu wystaw i giełd mineralogicznych; organizowaniu wycieczek terenowych dla pozyskania eksponatów do zbiorów przyrodniczych swych członków. Siedziba Oddziału mieści się w Muzeum w Wałbrzychu.

 

Oddział Warszawski

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

posiada: Koło Miłośników Mineralogii;

specjalizuje się w: propagowaniu zbieractwa i kolekcjonerstwa minerałów, skał i skamieniałości; poszerzaniu wiedzy mineralogicznej swych członków poprzez systematyczne prelekcje; organizowaniu małych giełd mineralogicznych; organizowaniu wycieczek terenowych dla pozyskania eksponatów do zbiorów przyrodniczych swych członków. Uczestnicy Koła spotykają się w Liceum in K.Hoffmanowej ul. Hoża 88, wejście od ul. Wspólnej, II piętro

 

Oddział Zachodniopomorski

Adres: ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin

specjalizuje się w: upowszechnianiu wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, środowisku przyrodniczym regionu Pomorza Zachodniego; organizuje konkursy dla młodzieży szkolnej.

© Copyright - PTPNoZ