Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

WŁADZE TOWARZYSTWA

 

ZARZĄD GŁÓWNY

 • Prezes dr Jerzy Giżejewski (Oddz. Warszawski)
 • Wiceprezes dr Jerzy Grodzicki (Oddz. Warszawski)
 • Skarbnik dr Joanna Zachowicz (Oddz. Pomorski)
 • Sekretarz dr Adam Mazurek (Oddz. Warszawski)
 • Członek Zarządu mgr Waldemar Bardziński (Oddz. Górnośląski)
 • Członek Zarządu dr Paweł Struś (Oddz. Krakowski)
 • Członek Zarządu mgr Antoni Stryjewski (Oddz. Dolnośląski)
 • Członek Zarządu mgr Wacław Wilk (Oddz. Pomorski)

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący mgr Krzysztof Dembicz (Oddz. Warszawski)
 • Członek Komisji dr hab. prof UG Leszek Łęczyński (Oddz. Pomorski)
 • Członek Komisji mgr Joanna Kielar (Oddz. Dolnośląski)

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (Oddz. Krakowski)
 • Członek Sądu mgr inż. Jerzy Wala (Oddz. Krakowski)
 • Członek Sądu dr Bogdan Żogała (Oddz. Górnośląski)

© Copyright - PTPNoZ