Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej - tom 3
Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej - tom 3

Wzgórza Niegowsko-Mzurowskie, Żarczańskie, Góry Mirowskie, Skały Podlesickie, Kroczyckie, okolice Skarżyc, Ogrodzieńca, dolinka Gorzkowska)

pod redakcją Jerzego Mikuszewskiego (2010), 273 strony

cena  47,62 / 50,00 zł